Märksõnad: kriisipsühholoogia, enesejuhtimine keerulistes olukordades, tööalased suhted ja isiklik rahulolu, tööstress, emotsioonide juhtimine, enesevigastamine ja suitsidaalsus, sõltuvus ja toimetulek.

Efektiivne kommunikatsioon ja emotsioonide juhtimine

Koolitus on kujundatud koolitatava organisatsiooni konkreetse osakonna personali tööalaste suhete, omavahelise kommunikatsiooni ja emotsioonide juhtimise oskuste arendamiseks. Koolitus käsitleb omavaheliste suhete ja töökultuuri mõju inimesele ning organisatsioonile, samuti isiklike emotsioonide juhtimist ja pingevaba töökeskkonna loomist. Läbitavateks teemadeks on suhtluskultuur, kollegiaalne koostöö, üksteise eripäradega arvestamine, kuulamisoskused ning enesekehtestamine. Koolituse eesmärk on kujundada kollektiivis terve töökultuur, kus töötajate suhted on koostöised, kollegiaalsed ja tulemuslikud, mis omakorda tõstab motiveeritust ja parandab töötulemusi.

Erik Rüütel kirjutas juba 2008. aastal Postimehes ilunud artiklis sellest, kuidas tasakaalust väljas või puudulik enesejuhtimine mõjutab inimese enda ja tema pere sotsiaalset heaolu.

https://arvamus.postimees.ee/1754225/erik-ruutel-eesti-uut-tuupi-riskipered

Vaata ka Addicere koolitus- ja konsultatsiooniagentuuri poolt pakutavaid koolitusi