Märksõnad: juhtimine, ajajuhtimine, juhiomaduste arendamine, meeskonnatöö, motiveeriv tagasisidestamine, motiveeriv intervjueerimine, meeskonna komplekteerimine, värbamine, vallandamine, esinduslik suhtlemine, esinemisoskuse arendamine.

Näide:

Koolituse eesmärk on aidata koolitatavatel mõtestada oma töö ja eraelu eesmärkide omavahelist seotust ja tasakaalu. Käesolev koolitus aitab igal osalejal mõtestada, miks ta teeb seda tööd, mida teeb, vastata küsimusele „milles olen ma hea“ ning näha selle väärtust kui oma otsustest sõltuvat valikut.

Koolitus tõstab töömotivatsiooni, pühendumist ja seob inimest oma igapäevaste tegemistega, tõstes teadlikkust ja kohalolekut nii töö kui ka eraelus. Samuti aitab koolitus paremini teadvustada ning siduda organisatsiooni väärtuseid ja eesmärke.

Vaata ka Addicere koolitus- ja konsultatsiooniagentuuri poolt pakutavaid koolitusi