Märksõnad: suhtlemine ja kommunikatsioon, eneseväljenduse arendamine, enesekehtestamine ja empaatiline kuulamine, intervjuude andmine ja meediaga suhtlemine, raskete sõnumite edastamine, esinduslik suhtlemine, videotreening.

Koolituse eesmärk on arendada osalejate enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolituse läbinud suudavad edukamalt osaleda rasketes suhtlemissituatsioonides. Raskete sõnumite edastamine ja vestluste läbiviimine ei põhjusta enam varasemat negatiivset stressi, sõnumid edastatakse professionaalsemalt, selgemalt, paremini mõistetavalt ning säilib sisemine emotsionaalne tasakaal.

See koolitus on sisult praktiline treening. Pikaajaline kogemus psühholoogi, meeskonnatreeneri ja õppejõuna on mulle aastast aastasse kinnitanud, et uute oskuste koolitamiseks peab põhirõhk olema õpitava käitumise või probleemilahendusoskuse praktilisel harjutamisel. Koolitused, kus koolitaja rabab osalejaid hea teooria tundmise ning huvitavate lugudega peaksid jääma meelelahutuse ja suvepäevade raamidesse. Oskuste arendamine on eelkõige treening – töö endaga individuaalselt ja meeskonnas, mis oskusliku läbiviimise puhul on samaväärselt kui veelgi enam kaasahaarav kogemus. Reaalsetele suhtlemisolukordadele kontsentreerumine ja nende läbimäng on tehnikad, mis tekitavad juba koolitusel uue käitumusliku vilumuse. Meeskonna toel ja treeneri juhendamisel läbitehtu kinnistub motoorikasse protsessi tasemel ning on hiljem kergesti reaalsesse töösituatsiooni ülekantav.

Osalejad panustavad koolitusse treenimist vajava materjaliga ning koolitaja annab neile aja- ja asjakohased tööriistad olukordade lahendamiseks ning värske kogemusterikka vaatenurga. Koostöös arendatakse uusi oskusi ning lihvitakse vanu tulemuslikuks toimimiseks keerulistes suhtlemisolukordades.

Näide: Eesti Turvaettevõtete Liidu jaoks tehtud suhtlemiskoolitus 2018 aastal.

Vaata ka Addicere koolitus- ja konsultatsiooniagentuuri poolt pakutavaid koolitusi


Kõige ülevaatlikumalt lahkab keeruliste inimestega suhtlemist Erik Rüütel oma 2019 aastal publitseeritud õpikus “Korrektsioonipsühholoogia“ (272 lk). Õpik käsitleb nii keerukate inimeste tüüpe ja iseloomujooni kui ka võtteid nendega tulemuslikumaks suhtlemiseks. Raamatu on oma õppekava suhtlemismoodulitesse lisanud Sisekaitseakadeemia kõik kolledžid ja Sisejulgeoleku Instituut kui ka oma koolituste materjalide hulka mitmed suhtlemistreenerid.

Raamat on müügil – Rahva RaamatApolloSisekaitseakadeemia

Raamat on loetav Online-is: Sisekaitseakadeemia digiriiul

Rüütel, E (2019). Korrektsioonipsühholoogia. Tähed kaevu sügavuses. Õpik tööks kinnipeetavatega. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.