Märksõnad: Sisekaitseakadeemia, Tallinna Ülikool, University of the Rockies (USA), FH Voralberg (Austria), University of Maribor (Slovenia). Tulemuslik kommunikatsioon ja nõustamismeetodid, kriisipsühholoogia, korrektsioonipsühholoogia, suhtlemine kinnipeetavatega, psüühiline häiritus vanglas, vangla sotsiaaltöö, erinoorsootöö.

Erik Rüütel on kõrgkoolides loenguid lugenud alates 2007. aastast.

Esimese loengukursuse “Erinoorsootöö” töötas Erik välja 2007. aastal Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Ta alustas nimetatud loengukursusega Tallinna Laste Turvakeskuse osakonnajuhataja töö kõrvalt ning luges seda loengukursust edukalt ka Tallinna Vangla asedirektorina.

Sisekaitseakadeemia loengukursused töötas Erik välja 2012. aasta suvel ning täiendas neid jooksvalt kuni oma kogumik-õpiku “Korrekstioonipsühholoogia: Tähed kaevu sügavuses” ilmumiseni 2019. aastal.

Käesoleval ajal loeb Erik Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudis magistrantidele tulemusliku kommunikatsiooni ja kriisipsühholoogia valikaineid nii eesti kui ka inglise keeles.

  • Erinoorsootöö (Tallinna Pedagoogiline Seminar) – EST (38 ak h)
  • Korrektsioonipsühholoogia (Sisekaitseakadeemia) – EST (48 ak h)
  • Suhtlemine kinnipeetavatega (Sisekaitseakadeemia) – EST (38 ak h)
  • Psüühiline häiritus vanglas (Sisekaitseakadeemia) – EST, ENG (48 ak h)
  • Tulemuslik kommunikatsioon ja nõustamismeetodid (Sisekaitseakadeemia) – EST, ENG (18 ak h)
  • Kriisipsühholoogia (Sisekaitseakadeemia) – EST, ENG (18 ak h)
  • Vangla sotsiaaltöö (Tallinna Ülikool) – EST (18 ak h)

Erik Rüütel Sisekaitseakadeemias